Załatwianie formalności przy budowie domu

Decyzja o budowie domu to bardzo ważne przedsięwzięcie. Jednak zanim ruszysz z pracami, zadbaj o pozwolenia niezbędne do realizacji tego zadania. Przygotowaliśmy przewodnik, który powinien pomóc Ci w załatwianiu formalności przy budowie domu.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego

Formalności przy budowie domu należy zacząć od spraw związanych z działką. To pierwszy krok, którego po prostu nie da się ominąć. Działka, na której zamierzasz wybudować dom powinna posiadać warunki zabudowy wydane przez urząd miasta lub gminy. Na tym etapie są możliwe dwie opcje. Jeśli teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wystarczy zamówić w urzędzie wypis i wyrys z planu, a następnie przekazać do wykonawcy, który określi, czy projekt domu jest zgodny z warunkami. Warto wiedzieć, że uzyskanie wypisu jest płatne i może otrzymać go każdy, nawet nie będąc właścicielem konkretnej działki.

Drugi scenariusz to brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji musimy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Do wniosku pobranego ze strony urzędu miasta lub gminy dołączamy dwie kopie mapy zasadniczej lub katastralnej. Na jednej z nich zaznaczamy lokalizację planowanej inwestycji, wjazd na teren itp. Jeśli nie mamy czasu na samodzielne załatwianie formalności przy budowie domu, zamiast nas może to zrobić wynajęty architekt.

Dodatkowo w piśmie powinien być określony sposób zagospodarowania działki, jej granice oraz podstawowe informacje na temat inwestycji, tj. powierzchnia zabudowy i użytkowa domu, liczba kondygnacji, zapotrzebowanie na wodę, energię, gaz, sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków, wpływ na środowisko itp. Uzyskanie decyzji również wymaga uiszczenia opłaty skarbowej i trwa do kilku tygodni. Jeśli teren, na którym chcesz budować dom, jest działką rolną, należy złożyć wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
Masz już określony plan zagospodarowania przestrzennego? To teraz czas na geodetę.

Uzyskanie mapy do celów projektowych

Mapa geodezyjna do celów projektowych jest konieczna przy staraniach o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jej sporządzenie powinno się zlecić geodecie z odpowiednimi uprawnieniami. Stworzoną mapę do celów projektowych wysyła do miejscowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu jej zatwierdzenia. Warto zamówić kilka kopii mapy (ale minimum trzy).

Złożenie wniosków o przyłączenia

Wnioski o przyłączenie wody, gazu, energii można składać w odpowiednich przedsiębiorstwach w dowolnym momencie. Ich uzyskanie nie jest konieczne do otrzymania urzędowej zgody na rozpoczęcie budowy lub określenia warunków zabudowy. Jednak im wcześniej je złożymy, tym lepiej. Oczekiwanie na decyzję potrafi potrwać kilka tygodni. Do każdego wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności oraz mapę sytuacyjną działki.

W przypadku gdy działka nie ma zjazdu, należy wystąpić do zarządcy drogi biegnącej obok o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu. Wniosek uzupełniamy o mapę zagospodarowania działki z zaznaczonym proponowanym zjazdem oraz dokument potwierdzający prawo własności.

Pozwolenie na budowę domu

Teraz czas na wizytę w urzędzie, składamy wniosek o pozwolenie na budowę według obowiązującego wzoru. Do dokumentu dołączamy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oba wzory pism można znaleźć na stronie internetowej urzędu. Pozostałe załączniki to 4 kopie projektu budynku mieszkalnego (wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami), wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli wniosek jest składany np. przez architekta zamiast nas, należy również dołączyć pełnomocnictwo. Złożenie dokumentów również wymaga wniesienia opłaty skarbowej. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane cała procedura powinna trwać do 65 dni, ale często urząd wydaje decyzję już po miesiącu.

Pamiętaj, że bez decyzji o pozwoleniu na budowę nie można rozpocząć prac.

Rozpoczęcie i zakończenie budowy domu

Rozpoczęcie budowy to ostatni etap formalności przy budowie domu i jednocześnie początek prawdziwej przygody. Gdy uzyskamy decyzję z urzędu, możemy kupić dziennik budowy, zatrudnić kierownika budowy (jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej) i powiadomić inspektorat nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia i planowanego zakończenia robót. Do powiadomienia dołączamy pisemne oświadczenie kierownika o przyjęciu obowiązku kierowania pracami oraz o byciu członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Do inspektoratu również składamy zakupiony dziennik, który wraca do nas ze stosownym stemplem – bez niego dziennik jest nieważny. Dziennik jest prowadzony przez kierownika budowy.

Gdy budowa domu zostanie zakończona, należy poinformować o tym inspektorat nadzoru budowlanego. Do zgłoszenia dołączamy dziennik budowy, oświadczenie kierownika o zgodności budowy z projektem i pozwoleniem, oświadczenie o uporządkowaniu terenu, inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez geodetę oraz protokoły odbiorów instalacji. Jeśli inspektorat nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 21 dni, możemy cieszyć się zakończeniem budowy.

Formalności przy budowie domu – co dalej?

Załatwianie formalności przy budowie domu potrafi być czasochłonne i stresujące, ale jeśli dobrze się przygotujesz, cały proces powinien pójść sprawnie. Jeśli nie czujesz się na siłach, możesz skorzystać z usług profesjonalistów, którzy zajmują się tym zawodowo. Gdy zdobędziesz już wszystkie pozwolenia, rozważ budowę domu prefabrykowanego. To szybkie, ekologiczne i trwałe rozwiązanie, dzięki któremu wprowadzisz się do wymarzonego miejsca już po 4 miesiącach.